Curtain Wall като алтернатива на фамилия за прозорец

03/05/2022

При използване на BIM технологията процесите сa пряко свързани с обектите, с които се работи и информацията, която те носят. В среда на Revit при поставяне на отвори за прозорци или витрини имаме два основни варианта – фамилия за прозорец Window или ползване на инструмент окачена фасада Curtain Wall. Всеки от двата подхода носи определени предимства, но и недостатъци.

Изисквания към фамилии за прозорци

Стандартният подход е да изберем варианта с поставяне на фамилия за прозорец. В този случай е ключово да разполагаме с подходяща фамилия. Тя трябва да има добро визуализиране в 3D, както и добра графика в план. Обикновено фамилиите имат параметри за височина и ширина. Само тези параметри обаче не са достатъчни за покриване изискванията на различните проекти. Необходим е конторл за брой крила, отваряеми части, позиция спрямо дебелината на стената, в която се поставят и други. Важно е и фамилията да не е прекалено сложна и голяма като обем на файла, за да не натоварва излишно модела, в който се използва. Изискванията постепенно стават все повече и повече, а намирането на подходяща фамилия трудно.

Къде да търсим?

Стандарните библиотеки, които се инсталират със софтуера, са сравнително бедни и често при тях липсват функционалности, от които имаме нужда. Следващият вариант е да търсим в някоя от онлайн базите данни с фамилии, но там също качеството е под върпос. Дори фамилии одобрени от съответен производител са почти неизползваеми – сложни, тежки и с ужасна графика. Ако се случи да намерим фамилия за двоен прозорец, но не и за другите видове прозорци, отново сме в патова ситуация, защото имаме различна графика и визуализиране. Единствен изход се оказва разработване на собствена библиотека с фамилии за прозорци. Този процес ще ни гарантира пълен контрол над функционалността, графиката и начина на работа. Ще обслужи напълно нашите нужди и крайният резултат ще е отличен. Процесът по създаване на такава база данни обаче е трудоемък и времеемък. Изисква се и високо ниво на владеене на софтуера.

Алтернативата Curtain Wall

Всеки екип може да прецени по кой път да тръгне, но тук ще отделим внимание на алтернативата- ползване на Curtain Wall. При този подход на работа решаваме проблема с различните видове прозорци и членение, защото имаме пълна свобода на конфигуриране. Не се нуждаем от специална фамилия за различните типове. Също така имаме унифицирана графика, както в план, така и в 3D. Бързо и лесно можем да генерираме всякакви различни конфигурации и видове прозорци. Не се налага да прекарваме време в сложно създаване на фамилии или търсене на подходяща фамилия. Основно предизвикателство при този подход на работа остава специфицирането и документирането. Това разбира се е преодолимо. В следващите стъпки предлагаме възможен работен процес с изпозлване на Curtain Wall.

Създаване на „рамка“

За въвеждане на столарски и зидарски размер и по-голяма гъвкавост на решението в първата стъпка създаваме един обект стена, ползвайки Curtain Wall, който е с габаритните размери на бъдещия прозорец. Той няма членение, но има профили по периметъра си. Размерите и наличието на профилите са в зависимост от конкретния детайл. В примера използваме профил с дебелина 2см, за да постигнем 4см обща разлика между зидарски и столарски размер.

curtain wall revit window family
curtain wall revit window family

Създаване на членение

За създаване на членението задаваме на единствения панел от наличния Curtain Wall да бъде желан от нас Curtain Wall тип. След което можем да добавим Curtain Grid елементи, за да постигнем желаното членение.

curtain wall revit window family
curtain wall revit window family

За постигане на крайния резултат, можем да подменим панели за въвеждане на отваряеми части, врати и други.

curtain wall revit window family
curtain wall revit window family

Специфициране и документиране

При оформяне на чертежи и ползване на фамилия за прозорец обикновено ползваме тагове. Тук отново ползваме таг, но той е за категория Wall. За да работим по този начин е важно да селектираме панела от първоначално създадената стена  „рамка“ след което да му зададем да е тип стена. Така класифициран вече можем да ползваме таг за стена, който отчита габаритите, отстоянието от пода и индекса – параметър Mark.

curtain wall revit window family
curtain wall revit window family

Заключение

Подходът на работа с използване на Curtain Wall дава голяма гъвкавост и свобода, но изисква прецизна работа и внимание при специфициране. Със сигурност не го препоръчваме във всички случаи. Въпреки това може често да се окаже удачен вариант. Имайки алтернативи можем да избираме начин на работа според ситуацията.

БЮЛЕТИН