Споделени параметри в Revit

14/01/2022

Параметри в Revit

Както добре знаете, за BIM технологията инфомрацията е ключова. В среда на Revit най-често тази информация се съхранява чрез параметрите на елементите. В работата си всеки се е сблъсквал с множество параметри – едни намиращи се във фамилии, други в проект. Параметри на типове. Параметри на конкретни елементи. Споделени параметри. Много параметри…  Понякога няколко параметъра споделят едно и също име или пък в процеса на работа сме заредили фамилии от различни източници и резултатът накрая е една пъстра картина от много и неясни параметри, които необезпокоявно си живеят в нашия Revit модел. За да извлечем максимума от различните видове параметри и да работим оптимално с тях, е необходимо да ги рабираме и разграничаваме. 

Тук ще въведем няколко групи параметри на база това как и къде ги създаваме. Системни параметри, Проектни параметри, Фамилни параметри и Споделени параметри.

Системните параметри са вградени в софтуера и ние не можем да създаваме нови такива или да изтриваме съществуващи. 

Проектните параметри са параметри, които създаваме за целта на даден проект. Създават се от раздела Manage->Project Parameters. При създаването можем да ги присвоим към една или повече категории.

Фамилните параметри са параметри, които създаваме в среда на редакция на фамилия. За целта стартираме „Family Types“ и използваме бутона „New Parameter„.

Така стигаме до първия казус. Можем съвсем спокойно да създадем два параметъра с едно и също име. Единият в среда на проект, другият в среда на редакция на фамилия.

Именно тук идват споделените параметри, за да решат този проблем, както разбира се, за да решат и няколко други. Но преди това…

Параметрите при създаване на тагове и таблици

Една от основните функции на параметрите е да ги ползваме при създаване на проектната документация. Ползваме ги при създаването на тагове и таблици. Поне веднъж сте създавали таблица с елементи в Revit и сте видяли, че за колоните в тази таблица имате на рапзоложение краен брой параметри. Обикновено това са всички системни параметри към дадената категория.

Това ни лимитира, но бихме могли да решим казуса, като създадем проектен параметър, както е описано малко по-горе. Ако обаче се опитаме да включим този проектен параметър във фамилия за таг, това няма да се получи. Параметърът, който създаваме в проектната среда, не е наличен за избор при създаване на нов етикет (Label) в среда на редакция на тага. Какво правим в такъв случай? Отговорът отново е…

Споделени параметри

Чрез споделените параметри показваме на софтуера, че работим с един и същ параметър. Така можем да установим връзка между различни фамилии и проект. Както се видя по-рано, не е достатъчно да въведем параметри с едно и също име. Въпреки еднаквото име за Revit това са два отделни параметъра и няма връзка между тях, както и при въвеждане на нов проектен параметър той не може да се ползва при създаване на таг.

Как създаваме споделени параметри?

Споделените параметри живеят в специален файл със споделени параметри. Това е външен *txt файл, който създаваме еднократно и свързваме със софтуера. Създаването му става през интерфейса на Revit. НИКОГА не работете ръчно с този файл. 

За да създадете споделен параметър (и файл за споделени параметри, ако все още няма такъв) от раздела Manage, изберете Shared Parameters. При първоначално стартитране файл със споделени параметри липсва и е необходимо да изберем Create, за да го създадем. След което избираме директория в която да го запазим. 

Всички параметри във файла със споделени параметри са разделени в групи. За да създадем нов параметър, първо трябва да има създадена група. За целта избираме New, задаваме име на групата и потвърждаваме.

След това избираме New, за да създадем нов параметър. Потвърждаваме и затваряме прозореца за редакция на споделените параметри, избирайки OK.

Какво постигнахме?

Резултатът от тези операции е, че въведохме дефиниция за нашия параметър. Сега можем да използваме тази дефиниция при създаване на нов параметър във фамилия и проект. Именно така софтуерът ще е наясно, че работим с един и същ параметър. 

Имаме свободата да създадем параметър във фамилия, да заредим фамилията в проект и в него да създадем таблица, в която да включим създадения във фамилията параметър. Можем да ползваме този параметър и за създаване на специфични тагове.

Ако създаваме нов параметър във фамилия, то при стартиране на опцията за създаване, трябва да поставим радио бутона на Shared Parameter, скед което да изберем Select. В появилия се прозорец можем да изберем дефиницията за параметър, която въведохме по-рано. Виждаме, че името, дисциплината и типа на параметъра са автоматично попълнени. Избираме OK и така въвеждаме параметъра във фамилията. 

След зареждане на така редактираната фамилия в проект, при създаване на таблица, създаденият от нас параметър във фамилията ще е наличен за избор и в проектна среда.

Ако искаме да ползваме същия този параметър във фамилия за таг, то трябва да стартираме създаване или редакция на Label.  В отворилия се прозорец избираме Add Parameter, след което настискаме Select, за да изберем параметъра. Потвърждаваме избора си и параметърът е наличен за избор.

Равносметка

Споделените параметри идват на помощ, когато имаме нужда да свържем информацията от различни фамилии и проект. В показания пример свързахме информацията от фамилия за врата с фамилия за таг и проект. Именно в това се крие успешната работа с BIM технологията – единен източник на информация! Елиминиране на дублиране и неконсистентна информация, която само забавя и обърква работата ни. Не винаги е необходимо да ползваме споделени параметри, но когато се налага да правим подобна връзка между фамилии и проект, нямаме алтернатива. В таблицата по-долу можете да се ориентирате за функционалността на отделните видове параметри и да прецените кои да ползвате във вашия случай.

 Използване в
таблици
Използване в
тагове
Системни параметри (System parameters)✅✅
Проектни параметри (Project parameters)✅
Фамилни параметри (Family parameters)
Споделени параметри (Shared parameters)✅✅

БЮЛЕТИН