Консултации

Консултации

Адекватното управление и консултиране са от съществено значение за успешната реализация на архитектурния проект. От решаващо значение е предоставянето му не само на време, но и в рамките на заложения бюджет.
В All 1 Studio възприемаме иновативен подход към управлението на проекти, което често води до творчески решения.
Правим това чрез свързване на проекти, програми и стратегически съвети за постигане на вашите бизнес цели.

Независимо дали става дума за един проект или дългосрочни взаимоотношения, вашите цели винаги са на преден план, така че да сме сигурни, че предложените иновативни решения отговарят на вашите специфични нужди.
Нашият екип е съставен от хора с изключително разнообразни умения – архитекти, строителни инженери, дизайнери, BIM експерти. 

Въз основа на тази комплексна комбинация от знания и опит в областта на проектирането, строителството, 4D планирането, управлението на съответствието и контрола на времето и разходите, ние гарантираме успешното завършване на проекта в срок и в заложения бюджет.

Освен изготвяне на проекти ние можем да ви помогнем при справянето с ваши проекти. Можем да сме полезния с нашия опит и знания при:

  • Проджект мениджмънт
  • Изготвяне на Предпроектни проучвания
  • Изготвяне на Задания за проектиране
  • Изготвяне на бюджети
  • Консултации при договаряне на строителство
  • Извършване на Инвеститорски контрол (следене на: Крайните срокове; Качеството на работата; Технологията на изпълнението и Плащанията)
  • Организиране и входиране на документите

Свържете се с нас днес, за да научите повече за нашите консултантски услуги.