Curtain Wall като алтернатива на фамилия за прозорец

Curtain Wall като алтернатива на фамилия за прозорец

При използване на BIM технологията процесите сa пряко свързани с обектите, с които се работи и информацията, която те носят. В среда на Revit при поставяне на отвори за прозорци или витрини имаме два основни варианта – фамилия за прозорец Window или ползване на инструмент окачена фасада Curtain Wall. Всеки от двата подхода носи определени […]

Автоматични графични настройки за свързани Revit модели

Автоматични графични настройки за свързани Revit модели

Свързване на Revit модели При работа на специалисти в среда на Revit по повече от една проектна част (Архитектура, Конструкции, ОВК, ВиК, и т.н. ), добрите практики често съветват различните части да са отделени в собствени модели. Това разделение спомага за подобрена координация и улеснена едновременна работа. Координацията се реализира чрез свързване на всеки отделен […]

Споделени параметри в Revit

Споделени параметри в Revit

Параметри в Revit Както добре знаете, за BIM технологията инфомрацията е ключова. В среда на Revit най-често тази информация се съхранява чрез параметрите на елементите. В работата си всеки се е сблъсквал с множество параметри – едни намиращи се във фамилии, други в проект. Параметри на типове. Параметри на конкретни елементи. Споделени параметри. Много параметри…  […]

Въвеждане на споделени координати в Revit. Част II

Въвеждане на споделени координати в Revit. Част II

4.Споделяне на координати с модели по специалности След като моделът по част Архитектура е настроен и споделените координати са проверени, той служи за изходна информация за останалите специалности. За да се споделят координатите между всички модели, всеки модел на отделнтие специалности трябва да бъде настроен. 1. Отваряне на нов модел по съответната специалност и свързване […]

Въвеждане на споделени координати в Revit. Част I

Въвеждане на споделени координати в Revit. Част I

Дори добре да живее Revit потребителият, стига до момента, в който осъзнава необходимостта от ползването на споделени координати в Revit. Процесът по въвеждането им често е объркващ и на пръв поглед сложен. Стъпките описани по-долу имат за цел да хвърлят повече яснота, както и да помогнат на всеки, който намира задачата за трудна. Последователността на […]

Мистерията на координатните системи в Revit.

Мистерията на координатните системи в Revit.

Объркващите Revit координати Темата за координатните системи в Revit е много важна и ключова. Моделите по отделните проектни части, както и относителното местоположение спрямо световните посоки и координати, се конторлира именно през координатните системи, заложени във функционалността на софтуера. Доброто им познаване и правилно използване е задължително условие за успешна работа. Често пъти обаче, именно […]

PANGOVILION

PANGOVILION

PANGOVILION е павилион, вдъхновен от природата и реализиран с помощта на модерните технологии. Идеята зад реализацията на този макет (надяваме се скоро и в реален мащаб) е да се демонстрират възможностите, които дават модерните подходи при проектиране, оформяне на документация и производство. В центъра е процесът. В практиката си ежедневно използваме BIM софтуер, в чиято основа […]

От реални обекти към BIM модели. 3D сканиране и облак от точки.

От реални обекти към BIM модели. 3D сканиране и облак от точки.

Подходът, който ще разгледаме се състои в създаване на BIM модел на база 3D сканиране и работа с така наречения облак от точки (Point Cloud). Този процес може да се разглежда като дигитализиране на реални обекти, сгради, квартали и други. Но за да разберем кога това е ценно и в какви ситуации може да ни […]