Архитектура

Проектиране

Забележителната архитектура e в съчетаването на всички малки, отделни детайли, които заедно създават индивидуалния характер на сградата.
На първо място, архитектурният проект трябва да отговаря на специфичните ви нужди за функционално и характерно използване на пространството, така че ние се фокусираме върху тях и започваме от там. Работейки с нас, вашият проект ще се възползва от:

 • Висококачествени материали и технологии.
 • Най-новите иновации в строителството и дизайна.
 • Устойчиво и хармонично интегриране на всички архитектурни елементи.
 • Адекватно използване на материали и ресурси, с грижа за околната среда.

Нашият архитектурен подход е интегрираност и внимание към детайла, създавайки сгради, чиято красота, ефективност и простота надхвърлят очакванията ви.

В All 1 Studio вярваме, че архитектурата и инженерството трябва да действат в тясно сътрудничество, за да бъдат сградите елегантни, интелигентни и устойчиви. Затова и в екипа ни има архитекти, строителни инженери и дизайнери.

Ефективността е от решаващо значение. Поради тази причина и за да намали разходите и ресурсите, в All1Studio използваме най-добрите електрически, механични, водни и отпадъчни системи, както и високоефективни фасади.

Ние ви пазим с най-съвременни системи за пожарна и сеизмичнa безопасност. Още на ниво архитектурен проект използваме 3Д и BIM технологии – от прецизно изчисляване на необходимите строителни материали, до разположението на електрическата и водопроводна система, дори и датчиците за сигурност. Така лесно, в процеса на експлоатация, можете да се свързвате и комуникирате с технологията, която вграждаме в нашите сгради.

За да провокират чувството ви за нестандартност и индивидуалност, нашите дизайнери създават впечатляващи форми и ефекти. Залагаме строителните елементи така, че да са в пълна хармония с околната среда – от акустиката и формата до ландшафта и осветлението.

Основното предимство на всички строителни проекти на All 1 Studio е нашият подход към изграждането на информационно моделиране.

За нас добрият архитектурен проект не само улавя духа на околната среда, но и се откроява сам по себе си. Сгради, които едновременно са наслада за очите, сигурни и безопасни, oтговарящи на всички ваши нужди за комфорт.

Mожем да изготвим за вас чертежи, включително схематично проектиране, цялостно проектиране, както и строителни документи.

Предлагаме цялостно проектиране на всички задължителни части:
• част Архитектура
• част Конструкции
• част Електро инсталации
• част ВиК инсталации
• част ОВК инсталации
• част Енергийна Ефективност
• част Доклад по част Енергийна ефективност
• част Пожарна Безопасност
• част Геодезия и Вертикална планировка
• част Паркоустойство
• част Технология
• част Геология
• част Пътна
• част План за Безопасност и Здраве (ПБЗ)
• част План за управление на строителните отпадъци (ПУСО)

Също предлагаме проектирането на допълнителни части в зависимост от естеството на проекта:
• част Обемно-Устройствено Проучване
• част Зелени системи
• част Експертна оценка за растителността в обекта
• част Газоснабдяване
• част Сплинклерна Инсталация
• част Пожароизвестителна Система (ПИС)
• част Временна Организация и Безопасност на Движението (ВОБД)
• Изготвяне на документи за РИОСВ за обекта

Свържете се с нас днес, за да научите повече за нашите Архитектурни Услуги.

  Градоустройство

  Предстои ви планиране на голяма урбанизирана зона? Mожем да предложим правилното решение за вас.
  Архитектурните ни проекти надхвърлят границите на една сграда. Когато създаваме вашия мащабен градски проект, ние го съобразяваме с характерните ви изисквания, удобство при експлоатацията и цялостното възприятие. Това са основните принципи, които залагаме във всяка сграда и нейната среда.

  Всеки от проектите ни се откроява с индивидуализма си. И в същото време никой не е повлиян от останалите. Хармонията и устойчивото развитие винаги остават на фокус.

  Ще представим градоустройствени предложения за вашия проект, вземайки предвид не само какъв ефект ще окажат на реализацията и на начина на живот след финализирането.

  Вашият проект ще бъде съобразен и с взаимосвързаните системи, които засягат градската среда и сградите в нея – енергия, комунална среда, транспорт, комуникации.

  Всъщност, още преди дори да стигнем до планирането, в All1Studio вземаме предвид връзката между обществото и градската среда, заедно с глобалните въпроси (изменението на климата и икономическата несигурност) и тяхното въздействие върху бъдещето на нашите градове. Вземаме предвид и последиците от покачването на морското равнище върху реализацията и икономическата осъществимост на новите градски райони.

  Създаваме градоустройствените планове чрез различни инструменти и анализи, които съчетават както субективните, така и количествените елементи на социалния, пространствения, икономическия и екологичния контекст.
  В All 1 Studio си сътрудничим с партньори и различни заинтересовани страни, ускорявайки развитието от проектирането до реализацията.

  Сложността на градските пространства и околна среда нараства. Когато проектираме вашата градска среда, ние прилагаме новаторски решения на проблеми, включително като промени в шума, качеството на въздуха, недостига на земя. Нашите градоустройствени планове предефинират концепцията за градския живот.

  Свържете се с нас днес, за да научите повече за нашите услуги за градоустройство.

  Предлагаме изработването на Устройствени планове:
  Видове Подробни Устройствени Планове (ПУП)

  • ПУП-ПРЗ : План за регулация и застрояване – План за регулация на улици и поземлени имоти и за режим на застрояване;
  • ПУП-ПР : План за регулация – План за регулация на улици и поземлени имоти без режим на застрояване;
  • ПУП-ПЗ : План за застрояване;
  • ПУП-РУП : Работен устройствен план – План за застрояване и силуетно оформяне и други;

  Свържете се с нас днес, за да научите повече за нашите Градоустройствени Услуги.