Въвеждане на споделени координати в Revit. Част I

08/09/2021

Дори добре да живее Revit потребителият, стига до момента, в който осъзнава необходимостта от ползването на споделени координати в Revit. Процесът по въвеждането им често е объркващ и на пръв поглед сложен. Стъпките описани по-долу имат за цел да хвърлят повече яснота, както и да помогнат на всеки, който намира задачата за трудна. Последователността на стъпките се стреми да следва максимално логиката на проектантския процес. 

В примера се разглежда подход, в който имаме модел Ситуация и модел Архитектура. Първоначално установяваме споделени координати между тези два модела. В този процес се настройват автоматично координатите на модел Архитектура. След това ползваме модел Архитектура като изходен, като останалите модели по специалности извличат координатите от него. 

Съществува и друг подход, при който нямаме модел Ситуация, а ръчно настройваме модел Архитектура. След настройката модел Архитектура отново служи за изходен модел, от който останалите модели по специалности извличат координати.,

1. Създаване на модел Ситуация

Този модел съдържа терен, граници на имот, елементи от околната среда, улици и др. по преценка на проектанта. Целта му е да послужи за среда, в която ще свържем архитектурния модел и ще го позиционираме спрямо географските координати.

В този модел не трябва да местим Project Base Point. 

Survey Point точката е важно да остане с височина 0 (параметър „Elevation“).

1. Създаване на терен

Създайте терен в модел Ситуация. Важното при създаването на терена е да се ползват абсолютните коти на точките. В посочения пример проектните единици в Revit модела са настроени в метри.

2. Преместване на Survey Point (опционално)

При необходимост за отчитане на координати спрямо дадена точка от геодезическото заснемане е възможно да преместим само в план Survey Point , за да съвпадне с тази точка. Местенето на Survey Point става чрез маркиране и ползване на команда „Move“. Много e важно местенето да стане при „закопчан“ Survey Point (следи иконката на кламера да съвпада с показаното по-долу

2. Създаване на модел Архитектура

Това е моделът, който ще послужи за изходна информация, която ще се подаде към останалите модели по специалности.

Добра практика е в този модел Project Base Point точката да съвпада с пресечната точка на главни оси. За да постигнете това не местете PBP, а моделирайте осите, така че да се пресичат именно в нея. Съвпадането на PBP с пресчната точка на оси  не е задължително, но е препорачително с оглед проследяемост и координация.

3. Установяване на споделени координати

1. Свързване на модел Архитектура и модел Ситуация

Отворете модел Ситуация и свържете модел Архитектура чрез опцията „Auto – Internal Origin to Internal Origin“ 

2. Позициониране на модел Архитектура

В тази стъпка следвйте логиката на стандартния процес на проектиране, при който изследваме позицията на сградата в имота, като изпробваме различни ориeнтации и позиции. Задайте завъртане и позиция в план чрез команди „Rotate“/“Align“ и „Move“. След това преместете и по височина, за да се съобразите с наклона на терена.

Финалната позиция:

3. Споделяне на координати

Маркирайте модел Архитектура. В палета с настройки кликнете върху „<Not Shared>

В диалоговия прозорец има две опции – да публикуваме координатите към модел Архитектура или да извлечем координатите от модел Архитекутра. Ние искаме да публикуваме въведната от нас позиция на модел Архитектура, затова избираме опцията „Publish the current shared ….“ След което кликваме „Reconcile

4. Финални стъпки

Изберете команда “Save”. Прозорецът, който излиза, е малко по-различен от стаднартния при запазване, защото ни информира, че ще запази промяна в модел Архитектура, който не е отворен в момента, а е само свързан. Избираме “Save”, като така запазваме едновременно двата модела.

Резултатът

Със завъртането в план на модел Архитектура въведохме ъгъла на Project Base Point спрямо географския север, а с преместването по всичина – въведохме абсолютната стойност на височината на Project Base Point.

Съществува хипотеза за ръчно настройван на модел Архитектура:

1-Отваряме модела и маркираме Project Base Point. Променяме стойността на параметъра „Angle To True North“. 

2- За промяна на височината маркираме Survey Point и я местим надолу с необходимото разстояние. 

НО! Ръчното настройване НЕ установява споделени координати между модел Ситуация и модел Архитектура. Mакар стойностите на координатите да са същите, нямаме възможност да свързваме моделите помежду им, ползвайки опцията „By Shared Coordinates“.

Ръчното настройване на модел Архитектура предполага липса на модел Ситуация и споделяне на координати само между модел Архитектура и останалите модели по специалности за проекта. За това как останалите модели извличат координати от модел „Архитектура“, очаквайте в следващата статия. 

Проверка

1. Angle to True North / Elevation параметри

За да тестваме споделентие координати, затваряме модел Ситуация и отваряме модел Архитектура. Маркираме Project Base Point и проверяваме какви са стойностите за “Elevation” и “Angle To True North”. Преди устанвояването на споделени координати те бяха 0. След следване на стъпките описани по-горе, те вече са са с нови стойности

2. Свръзване чрез опция "By Shared Coordinates"

При отворен модел Архитектура изберете свързване на Revit модел. Свържете модел Ситуация чрез опцията „Auto – By Shared Coordinates“. 

Модел Ситуация застава с правилната ориентация, защото предварително сме установили споделени координати.

След като имаме правилно настроени координати на модел Архитектура, остава да ги споделим с останалите модели по специалности. 

Повече за този процес и за равносметката с ползите от споделянето на координати, очаквайте във втората част на статията. В допълнение ще са налични за сваляне примерните Revit модели.

Линк с втора част на тази статия: Въвеждане на споделени координати в Revit. Част II

БЮЛЕТИН