Автоматични графични настройки за свързани Revit модели

09/03/2022

Свързване на Revit модели

При работа на специалисти в среда на Revit по повече от една проектна част (Архитектура, Конструкции, ОВК, ВиК, и т.н. ), добрите практики често съветват различните части да са отделени в собствени модели. Това разделение спомага за подобрена координация и улеснена едновременна работа. Координацията се реализира чрез свързване на всеки отделен модел с останалите. Началото обикновено се дава от архитектурния модел, който служи като изходна информация и основа за останалите специалности. Повече за  първоначалния процес по свързване на Revit модели и установяване на споделени координати можете да намерите ТУК и ТУК

Казус с графичните настройки

Независимо по кой модел работите, трябва да свържете всички останали. Предизвикателството, което възниква, се състои в оформянето на изгледите или в частност графичните настройки. Всеки проектант работи по собствени стандарти, а от друга страна – всяка специалност има свои особености и изисквания. Наред с това, невинаги имаме необходимост да показваме всички елементи от даден свързан Revit модел в изгледите от останалите модели. Като решение прибягваме до специфични графични настройки към дадените изгледи.

Стандартен Подход

При най-честия подход на работа, след като сме създали нов модел по съответната проектна част на база Revit темплейт, свързваме един по един моделите на останалите консултанти. След като даден модел е свързан, имаме достъп до неговите специфични графични насторйки. Те са налични през менюто за графични настройки към конкретен излгед „Visibility Graphics“ в таба „Revit Links“.

По подразбиране графичните настройки следват настойките на основния модел. Чрез кликване на бутона в раздела „Display Settings“ можем да зададем специфични настойки, валидни само за дадения свързан модел. За целта в основния таб „Basic“ е необходимо да изберем опцията „Custom“. След това в останалите табове можем да избираме специфични насторйки, различни от тези на основния модел.

Това става чрез избиране на „Custom“ от падащото меню в съответния таб. Избирането на „Custom“ ни отключва всички настройки, като така можем свободно да ги променяме. След като сме готови с промените, е необходимо да ги потвърдим. Чрез този подход можем да зададем на всички конструктивни колони от модела по част Конструкции да се изобразяват с желана щриховка в разрез. Можем да спрем показването на оси и нива и всичко друго, което е необходимо, за да постигнем желаната графика.

Неудобството в подобен подход е, че всички стъпки се повтарят всеки път когато започнем нов проект. За всеки нов проект свързваме почти едни и същи модели на консултанти и въвеждаме в тях едни и същи специфични графични настройки. Този процес е времеемък и често може да доведе до пропуск. Как можете да въведете настройките веднъж и да спестите тези усилия при всеки нов проект?

Revit Шаблон (Template)

Голяма част от работата, която обикновено извършваме по настройки и въвеждане на информация за всеки нов проект, може да бъде спестена чрез ползване на Revit шаблон. В шаблона (template) всеки колега зарежда елементите, с които най-често борави – типове стени,врати, прозорци, тръби, въздуховоди, електическо оборудване и др. В него се задават и стаднартни графични насторйки като дебелини на линии, стилове на текстове, размерни линии и др. При създаване на нов модел, всички настройки и елементи се извличат в новосъздадения модел на база шаблона и не се налага за всеки нов модел да се извършва една и съща работа, отново и отново. Именно в шаблона ще добавим и графичните настройки за свързани Revit модели.

Автоматични графични насторйки за свързани модели

За да въведем стаднартни насторйки, които автоматично да се прилагат при свързване на модел от съответна специалност, е необходимо да приложим малък трик. Настройките следва да са направени още в Revit темплейта, който ползваме. Но когато правим темплейта, все още нямаме модели от съответнтие специалности, а и за всеки проект моделите от специалностите са различни. Решението е просто да свържем празен Revit модел в темплейта. Той ще служи за „ракета носител“ и ще ни даде възможността да достъпим съответнтие настройки и да ги предефинираме в темплейта.

Намирайки се в темплейта, свързваме празен Revit модел от таба „Insert“ с команда „Link Revit“

След като свържем празния Revit модел, вече имаме достъп до настройктие описани по-горе. (При ползване на графични шаблони по изгледи View Templates, съответнтие насторйки се правят към графичните шаблони). Свързваме толкова празни Revit модели, колкото модели по специалности обикновено ползваме и въвеждаме специфичните настройки за всеки модел, след което запазваме шаблона.

При създаване на нов модел на база темплейта, ще видим всички предварително свързани модели и техните настройки. 

Сега е необходимо просто да заменим празния Revit модел, носещ само настройките, с истинския модел по специалност. Това правим от менюто Manage – Manage Links. Ползваме командата Reload From, след като сме селектирали съответния модел за презареждане. Навигираме се до реалния модел по специалност и го избираме. 

Резултатът е, че след презареждане с релания модел, към него се прилагат вече направените предварително графични настройки. Не се налага ръчно да въвеждаме желаните насторйки всеки път, а ги въвеждаме веднъж в темплейта още при свързването на празните модели. Тези модели имат за цел единствено да носят настройките. 

Ползването на Revit Шаблони има много аспекти на полезност и повишаване на ефективността на работа. Шаблоните са и инструмент за въвеждане на стандарти при графичните настройки и унифициране на работата от различни членове на един и същ екип. Разгледаният подход за графични насторйки към свързани модели надгражда тази идея при контрол на графиката за елементи от свързани Revit модели.

БЮЛЕТИН