Параметричен дизайн с Revit и Dynamo

14/05/2019

Компютърните технологии отдавна са се намесили в работата на архитекти и дизайнери. В началото основно място заема CAD технологията. С течение на времето обаче, нови технологии, като BIM, започват да се налагат и развиват. Отварят се много нови възможности и се появяват нови начини на проектиране. В този пример ще ви запознаем с нашия подход при използване на BIM технологията, но съчетана с параметричен дизайн.

А какво е параметричен дизайн?

Параметричният дизайн е процес, който позвоялва на архитекта да дефинира дадена форма на база параметри и тяхната взаимовръзка. Чрез параметрите се задават различните отношения между градивните единици, съставящи формата. Крайният резултат е изграден на база логически връзки и условия. Съвкупността на всичко това се наричка алгоритъм. Най-общо това са правилата по които се създава дадена форма. Едни от най-популярните проявления на подобен подход при работа са органичните и аморфни форми. Такива примери се срещат в проектите на редица водещи архитектурни студиа, като Zaha Hadid Architects, а в миналото можем да се върнем до архитектурата на Антони Гауди. Той изпозлва същите принципи, но за разлика от съвременните архитекти не с помощта на компютър, а с помощта на модели от нишки и тежести.

Предимствата на подобен подход е, че можем да изследваме различни крайни резултати, които се подчиняват на едни и същи правила. Чрез промяна на параметрите можем да променяме крайната форма без да нарушаваме правилата. Взаимоврзъките и логиката между параметрите остава една и съща, само техните стойности се променят.

За реализирането на параметричен дизайн ние залагаме на комбинацията Autodesk Revit и Dynamo. Голяма част от примерите, които може да намерите в интернет пространството позлват друга комбинация, но ние залагаме на силната страна на Autodesk Revit, като BIM софтуер.

Концепцията

Примерът разглежда създаването на концептуалния дизайн за малък изложбен павилион за фирма в сферата на акустиката. Крайната цел беше да се постигне уникален дизайн, като в същото време се постигне модулност и улеснено сглобяване. Избрахме да ползваме модулни панели с които да покрием стените и тавана. Уникалността на проекта постигаме, чрез специфични тръбни елементи с различни дължина. Всеки такъв елемент завършва с LED светлина. Елементите се контролират от песен. ДА! Тук идва мястото на параметричния дизайн. Чрез принципите на параметричния дизайн ние дефинирахе формата. В основата на нашия алгоритъм стои една от най-известнтие песени на Queen – Bohemian Rhapsody. Песента контролира стойностите на параметрите, съставящи структурата на самия алгоритъм. А чрез тях контролриаме размера и позицията на елементите, изграждащи формата. Това не е единствения път в който изпозлваме звука като основа за параметричен дизайн. Вижте повече за нашия параметричен дизайн на база синусоида.

Процесът на създаване на параметричен дизайн

Всичко започва със създаването на стените и тавана в средата на Revit. За целта изпозлваме стаднартните инструменти за построяване на стена и таван. От тук на сетне се намесва Dynamo. Чрез този софтуер ние можем да надградим стандартната функционалност на Revit. Имаме възможност да извлечем информация от нашия Revit модел и да я изпзолваме. Dynamo ни дава среда за графично програмиране. Това означава, че можем да създадем алгоритъм, изпозлвайки така наречените логически възли. Не е нужно да пишем код, вместо това „навръзваме“ поредица от възли, за да зададем дадена логика и условия. В примера извличаме повърхнините на стените и тавана и ги изпзолваме за граница на полето в което поставяме нашите панели.

 

За създаването на специфичните тръбни елементи с LED светлина ползваме само средата на Autodesk Revit. Моделираме ги като отделна фамилия тип Generic Model. За да можем да контролираме височината на всеки елемент, задаваме параметър за височина. В последствие това ще ни даде търсената свобода и гъвкавост.

 

 

За да преведем песента на езика на числата и чрез тях да контролираме отделните елементи, ползваме аудио софтуер. Чрез него експортираме поредица от стойности, отговарящи на максималните dB стойност (сила на звука) в поредица времеви отрязъци от песента. Можем да изберем да получим максималната сила на звука за всяка секунда от песента. Форматът на експортираният файл е *csv. Този файлов формат може да бъде прочетен  чрез Dynamo.

 

В средата на Dynamo извличаме поредицата от стойности от *csv файла и ги модифицираме. Задаваме правилата по които да се разпределят тръбните елементи с LED светлина. Въвеждаме и зависимостта между елементите и стойностите. Всички тези компоненти създават алгоритъма, който контролира нашия параметричен дизайн.

 

parametric design with Dynamo and Revitparametric design with Dynamo and Revit

Резултатът

С така построената логика можем да ползваме различни аудио файлове на песни и да експериментираме, като получаваме разнообразни резултати. Можем да променяме и правилата въведени за отношението между стойностите от експортираният *csv файл и елементите. Можем да използваме различни части от песента за различните елементи и да постигаме различни резултати с една и съща песен. Това е финалният дизайн, който избрахме:

 

parametric design with Dynamo and Revit

parametric design with Dynamo and Revit

Специални благодарности на Dynamo Forum:

Modify Revit Elements With Sound Waves – https://forum.dynamobim.com/t/modify-revit-elements-with-sound-waves/16875

БЮЛЕТИН