Dynamo за параметричен дизайн. Синусоида.

10/10/2017

Освен за автоматизация на ежедневни задачи или анализ на вече съществуващ дизайн, Dynamo може да бъде изпозлван като инструмент за създаване на дизайн. Идеята в примера е да изпозлваме възможностите на Dynamo за генериране на дизайн на база параметрични зависимост и функции или така наречения параметричен дизайн. Такива принципи заложихме и в друг наш проект за параметричен дизайн. В него изпозлвахме песен, като основен иснтрумент на формообразуването.

В този пример обаче изпозлваме функциата, която дефинира синусоида, за да контролираме декоративни фасадни панели. Предимството на параметричната зависимост е, че можем да променяме параметрите докато достигнем до желания от наш дизайн. Промяната на параметрите става в реално време и можем да видим как като променяме дължината на вълната или честотата, ще променим крайния вариант. Когато достигнем до желаната вълна, просто я прилагаме към модела като реални елементи.

 

ЕТИКЕТИ

БЮЛЕТИН