Фигуративна спецификация на армировка на структурни елементи чрез Dynamo

14/05/2018

Фигуративна спецификация на армировка на група елементи в Revit, с помощта на Dynamo. Когато използваме Revit за оформянето на армировъчни чертежи, основен проблем е изготвянето на фигуративна спецификация на армировъчните пръти. Ето как с помощта на Dynamo и набор от предварително създадени фамилии това става възможно само с няколко клика. Небходимо е само да селектираме елементите, които желаем да включим в спецификацията, и да й зададем заглавие. След това скриптът автоматично създава специален изглед – Drafting View със зададеното име и в него подрежда по позиции в таблица всички армировъчни пръти, които са част от армировката на предварително избраните елементи.

 

ЕТИКЕТИ

,

БЮЛЕТИН