Динамичен детайл на окачена фасада

04/12/2017

Окачените фасади са един от комплексните инструменти в Revit. Те ни позволяват да работим с една цялостна структура, която се дефинира чрез растер, профили и панели. Профилите за окачената фасада(Curtain Wall Mullions) от своя страна се дефинират, чрез фамилии за Profile. Ако вложите повече време в разработването им може да постигнете голяма детайлност. Не само това. Може да зададете параметрични зависимости и да вградите във фамилиите за Profile отделни фамилии за всеки компонент и да ги обвържете параметрично, за минимизиране на ръчните промени.  Друг подход може да е напълно свободно създаване на детайла. За целта може да изпзолвате отделни Detail Item фамилии, които да не обвързвате с фамилията за Profile и съответно Curtain Wall Mullion. Така ще работите отделно с всеки елемент и ще може да създавате детайла напълно автономно от други обекти в модела.

 

 

ЕТИКЕТИ

БЮЛЕТИН