Автоматично създаване на спецификации за Curtain Wall чрез Dynamo

29/01/2018

За да създадем спецификация на окачени фасади или витрини е нужно да създадем съответните изгледи. За да го направим можем да изпозлваме стандартни изгледи от които да скриваме елементи и да изолираме само отделните окачени фасади/витрини, но при такъв подход имаме нужда да генерираме много изгледи и при промени, отново трябва да крием елементи. За да избегнем това можем просто да създадем така наречените – Assemblies за всяка уникална витрина/окачена фасада и да използваме вградената функционалност за създаване на изгледи към Assembly. Тук идва на помощ Dynamo. С негова помощ можем просто да изберем съответнтие окачени фасади/витрини и скриптът да създаде съответните Assemblies и да генерира изгледи към тях. Опционално дори може да накараме скрипта да оразмери чертежите. Могат да се добавят допълнителни чертежи,  допълнителни размери, текстове и др. Примерът показва базовата идея и функционалност.

 

ЕТИКЕТИ

БЮЛЕТИН