Многофамилна Жилищна Сграда с Подземен Гараж

Архитектурата на този проект e изготвена съвместно AZ Studio ( https://azstudio.bg ) и All 1 Studio ( https://all1studio.com/ )

Сградата е с изчистена, съвременна визия с ясно обобщени по вертикала обеми. Състои се от два обема, разместени по височина, според спецификата на терена и разположение в различни координатни системи, според особената форма на имота и дъгата на прилежащата улица.

Търсени са най-добрите изложения и гледки за всяко жилище. Акценти във визията са ъгловите прозорци и елементи от дърво по фасадата, наредено в хоризонтална и вертикална посока. Югоизточните и югозападните фасади са третирани с по-големи остъклявания и отчетлив растер на плътните части в бели тонове и съответно вертикално наредени дървени елементи.

Северозападните и североизточните фасади са по-плътни, третирани с по-тъмен цвят и дървени облицовки разположени хоризонтално. В партера и подпокривния етаж фасадите са облицовани с камък с подчертан хоризонтален растер.

Проектът предвижда 32 апартамента и 5 ателиета. Наличните паркоместа са 37 броя (11 надземни и 26 подземни) и 17 броя места за велопаркиране.

 

ТИП Архитектура, Жилищни
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ София, България
ПЛОЩ 4300 кв.м.
КЛИЕНТ Частно лице
СТАТУС Проектна фаза
ДАТА 2019