Преномериране на елементи спрямо линия чрез Dynamo

16/10/2017

Често пъти създаваме дадени елементи в средата на Revit и след това ги реактираме, преместваме, променяме и накрая е нужно да ги номерираме. Подобни елементи са стаите или колоните в един кофражен план. Всеки от тези елементи има номер следващ  някакъв тип логика. Възможна логика е да започнем от единия ъгъл и се движим по посока на часовниковата стрелка. Не винаги обаче тази логика е точна и ясна и има изключения. За да не се налага да преномерираме всеки елемент ръчно, ви предлагаме вариант при който Dynamo преномерира елементите на база предварително изчертана линия. Логиата на номерирането следва последователността на изчертаване на линията. Методът може да изпозлва разнообразни елементи. В този пример дори добавяме префикс, за да включим номера на етажа в номера на стаята.

 

 

 

ЕТИКЕТИ

БЮЛЕТИН