Комбиниране на Schedule и Legend. Спецификация на елементи чрез Dynamo.

16/10/2017

За да създадем спецификация на врати например имаме нужда да имаме едновременно графична информация – изглед с дименсии и отделно текстова информация(параметри). Обикновено това се представя заедно в табличен вид. В Revit обаче инструмента за създаване на таблици(schedules) не позволява вмъкването на изглед с дименсии. (Имаме опция да добавим просто изображение) Легендата(Legend) пък от своя страна ни позволява да създадем изглед на реален тип елемент от проекта и да го оразмерим, изпозлвайки Legend Component. Така графичната информация фигурира в легендата(Legend), а текстовете (параметрите) на елемента фигурират в таблица (schedule). Стандартно нямаме възможност да обвържем двата типа информация и да гарантираме, че тя реферира към един и същ елемент и няма грешка.  За да създадем подобна връзка изпозлваме Dynamo. Чрез този скрипт работим с Legend и използваме Legend Component за всеки тип елемент от спецификацията, а информацията за неговите параметри се чете от Schedule и се пише автоматично за всеки ред. Така си гарантираме, че информацията е вярна и отговаря на всеки елемент. Ако не изпозлваме такъв скрипт е нужно ръчно да поставяме Legend Component за всеки тип елемент и след това ръчно да променяме информацията за неговите параметри.

 

ЕТИКЕТИ

БЮЛЕТИН