Автоматично създаване на конструктивни греди чрез Dynamo

04/04/2018

Dynamo ни помага да генерираме метални греди на база прави в пространството, които сме генерирали предварително. За целта изпозлваме осите от модела и техните равнини пресичаме с равнината на покрива. Изпозлваме пресечниците на равнините за рамка в която развиваме X-връзките. Всичките дефиниции са на база параметри, което ни позволява да експериментираме с различни разстояния. Заложили сме на  Dynamo, за да се справим със сложния наклон на покрива. Покривът е едноскатен, но наклона е по диагонала. Това прави изпзолването на стандартни методи за моделиране много по-трудно и времеемко. В Revit нямаме удобен изглед, за да създадем елементите на точни разстояния. Dynamo не само ни помага да създадем отделните елементи, но и да изследваме различни разстояния и варианти на база параметричните зависимости, които сме задали в началото.

 

 

ЕТИКЕТИ

БЮЛЕТИН