Автоматично създаване на Family Types от Excel чрез Dynamo

16/10/2017

Параметризирането на фамилиите ни дава възможност да дефинираме параметрично дадена геометрия и след това чрез стойностите на параметрите да коонтролриаме размерите. Всеки набор от стойности за тези параметри може да е отделен тип на дадената фамилия. Например имаме фамилия за еднокрила плътна врата, която сме параметризирали по височина и ширина и имаме различни типове за различните комбинации на размери. Например 90х200, 110х210 и така нататък. Понякога фамилията идва само в един тип и размер и имаме нужда да създадем множество типове и всеки път трябва да дубликираме съществуващ тип, да променим ръчно параметрите и да запазим. Dynamo обаче ни дава възможност да създадем десетки типове на дадена фамилия много бързо, изпозлвайки информацията от Excel файл. При този процес гарантираме, че човешката грешка при ръчното въвеждане на параметри е елиминирана и всички типове са с правилно зададени параметри.

Чрез този метод можем да създадем базовата геометрия и параметри за дадена фамилия и след това да създадем висчки необходими типове наведнъж. Може да имаме нужда от всички тези възможни типове, за да създадем файл с ресурси от който да копираме само нужната ни информация например.

 

ЕТИКЕТИ

,

БЮЛЕТИН