Автоматично подреждане на изгледи на чертожен лист чрез Dynamo

22/12/2017

За някои проекти се налага да имаме множество изгледи – всичките върху един и същ чертожен лист. В началото подреждаме едни изгледи, после част от тях отпадат, други се появяват и накрая имаме много изгледи, които трябва да се подредят. Пример за подобни чертежи са интериорните разгъвки и за да си спестим време в редене и подравняване на изгледи можем да изпозлваме Dynamo. Скриптът подрежда автоматично изгледите.

 

ЕТИКЕТИ

,

БЮЛЕТИН