Карин Дом

Предложеният конкурсен проект е четириетажна сграда с обща площ 2470 кв.м (тераси и вътрешни дворове не са включени). Сградата има едно подземно ниво и три надземни. Главният вход на сградата е от северозападния ъгъл на парцела. Подземният вход на гаража е от югоизточната страна на сградата. Естественият наклон на терена се използва за достигане на нивото на пода на гаража (-3.40м). До горните етажи се влиза чрез асансьор и стълбище. Всички етажи имат големи открити тераси, които позволяват на обитателите да се наслаждават на парковата среда.

Сградата има вентилирана фасадна система, която се състои от алуминиеви профили, образуващи непрекъсната решетка и вертикални дървени панели, които са директно монтирани върху конструкцията. Всички прозорци са покрити с дъски за засенчване на дърво, които са монтирани на една и съща алуминиева конструкция.

Системата за засенчване има три роли:

  • да създаде комфортно осветени зони вътре
  • да покрие всички ненужни детайли по фасадите
  • да създаде гладък външен вид.

Общият разход за реализация на предложения проект се изчислява на 1 345 000 евро. Тази цена обхваща всички строителни работи, озеленяване и терени, инфраструктура, оборудване и довършителни работи, както и подготовката на всички необходими строителни документи.

ТИП Архитектура, Обществени
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ Варна, България
ПЛОЩ 2470 кв.м.
КЛИЕНТ Фондация „Карин дом”
СТАТУС Концептуална фаза
ДАТА 2020