View One | Многофамилна Жилищна Сграда с Подземен Гараж

ТИП Архитектура, Жилищни
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ София, България
ПЛОЩ 3000 кв.м.
КЛИЕНТ Частен Клиент
СТАТУС Концептуална фаза
ДАТА 2021