Планинска Вила | Vemdalens 43:509-513, Швеция

Изгледайте Архитектурната Анимация, която направихме към тази проект, използвайки софтуерите Autodesk Revit и Lumion:

ТИП Архитектура, Градоустройство, Жилищни
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ Vemdalens 43:509, 510, 511, 512 & 513, Швеция
ПЛОЩ 73 кв.м.
КЛИЕНТ AttefallHus | www.attefallhuset.se & www.skihousevemdalen.se & www.idetfjallby.se
СТАТУС В експлоатация
ДАТА 2023