Еднофамилна Къща | Горна Диканя

ТИП Архитектура, Жилищни
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ с. Горня Диканя, България
ПЛОЩ 1100 кв.м.
КЛИЕНТ Частен Клиент
СТАТУС Концептуална фаза
ДАТА 2021