Еднофамилна Къща | BIM Проект

Проектирането, Оформянето на проектната документация и Координацията са направим изцяло в BIM среда и чрез използването само с софтуера Autodesk Revit. Всяка специалност изработи и използва свой собствен модел за този проект:
– Архитектурен Revit модел
– Конструктивен Revit модел
– Електро Revit модел
– ОВК Revit модел
– ВиК Revit модел

ТИП Архитектура, Жилищни
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ София, България
ПЛОЩ 250 кв.м.
КЛИЕНТ Частен Клиент
СТАТУС В строителство
ДАТА 2020