Планински Ски Курорт

ТИП Архитектура, Жилищни, Обществени
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ Италия
ПЛОЩ 1450 m²
СТАТУС Концептуална фаза
ДАТА Ноември 2013