Многофамилна Жилищна Сграда

ТИП Архитектура, Жилищни, Строителни Конструкции
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ София, България
ПЛОЩ 520 m²
КЛИЕНТ Частно лице
СТАТУС В експлоатация
ДАТА 2020