Леден зар

ТИП Архитектура, Обществени
СТАТУС Концептуална фаза
ДАТА Октомври 2017