Модулна жилищна единица „ModuleONE“

ТИП Архитектура
ПЛОЩ 45.5 m²/per module
СТАТУС Концептуална фаза
ДАТА Август 2014