Заслон за Медитация в Гората | Fading Cabin

ТИП Архитектура, Жилищни
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ Рига, Латвия
ПЛОЩ 15 кв.м.
КЛИЕНТ Конкурс за www.beebreeders.com
СТАТУС Концептуална фаза
ДАТА Октомври 2018