Изтриване на backup файловете от папката с модела чрез Dynamo

09/02/2018

Revit може да създаде множество копия на файла в който работим. По подразбиране броя на файловете, които създава могат да надвишат 10. Дори ако имате само две резервни копия на файла, това може да е голямо количество ненужна информация която съхранявате. Практиката показва, че много често никой не изтрива тази информация и тя изразходва ресурси. Решението отново ни дава Dynamo. Сканираме папката с модела и изтриваме автоматично всички ненужни файлове.

 

 

ЕТИКЕТИ

БЮЛЕТИН