Фигуративна спецификация на армировка на структурни елементи чрез Dynamo

Фигуративна спецификация на армировка на структурни елементи чрез Dynamo

Фигуративна спецификация на армировка на група елементи в Revit, с помощта на Dynamo. Когато използваме Revit за оформянето на армировъчни чертежи, основен проблем е изготвянето на фигуративна спецификация на армировъчните пръти. Ето как с помощта на Dynamo и набор от предварително създадени фамилии това става възможно само с няколко клика. Небходимо е само да селектираме елементите, […]

Автоматично създаване на конструктивни греди чрез Dynamo

Автоматично създаване на конструктивни греди чрез Dynamo

Dynamo ни помага да генерираме метални греди на база прави в пространството, които сме генерирали предварително. За целта изпозлваме осите от модела и техните равнини пресичаме с равнината на покрива. Изпозлваме пресечниците на равнините за рамка в която развиваме X-връзките. Всичките дефиниции са на база параметри, което ни позволява да експериментираме с различни разстояния. Заложили […]