Curtain Wall като алтернатива на фамилия за прозорец

Curtain Wall като алтернатива на фамилия за прозорец

При използване на BIM технологията процесите сa пряко свързани с обектите, с които се работи и информацията, която те носят. В среда на Revit при поставяне на отвори за прозорци или витрини имаме два основни варианта – фамилия за прозорец Window или ползване на инструмент окачена фасада Curtain Wall. Всеки от двата подхода носи определени […]

Въвеждане на споделени координати в Revit. Част II

Въвеждане на споделени координати в Revit. Част II

4.Споделяне на координати с модели по специалности След като моделът по част Архитектура е настроен и споделените координати са проверени, той служи за изходна информация за останалите специалности. За да се споделят координатите между всички модели, всеки модел на отделнтие специалности трябва да бъде настроен. 1. Отваряне на нов модел по съответната специалност и свързване […]

Въвеждане на споделени координати в Revit. Част I

Въвеждане на споделени координати в Revit. Част I

Дори добре да живее Revit потребителият, стига до момента, в който осъзнава необходимостта от ползването на споделени координати в Revit. Процесът по въвеждането им често е объркващ и на пръв поглед сложен. Стъпките описани по-долу имат за цел да хвърлят повече яснота, както и да помогнат на всеки, който намира задачата за трудна. Последователността на […]

Мистерията на координатните системи в Revit.

Мистерията на координатните системи в Revit.

Объркващите Revit координати Темата за координатните системи в Revit е много важна и ключова. Моделите по отделните проектни части, както и относителното местоположение спрямо световните посоки и координати, се конторлира именно през координатните системи, заложени във функционалността на софтуера. Доброто им познаване и правилно използване е задължително условие за успешна работа. Често пъти обаче, именно […]

PANGOVILION

PANGOVILION

PANGOVILION е павилион, вдъхновен от природата и реализиран с помощта на модерните технологии. Идеята зад реализацията на този макет (надяваме се скоро и в реален мащаб) е да се демонстрират възможностите, които дават модерните подходи при проектиране, оформяне на документация и производство. В центъра е процесът. В практиката си ежедневно използваме BIM софтуер, в чиято основа […]

Какво е BIM през погледа на едно проектантско студио

Какво е BIM през погледа на едно проектантско студио

„дигитализация“ – съществително име, женски род мн. няма, ж. Нов. Спец. Създаване или преработка на нещо чрез превръщане на даден вид информация в цифрови, дигитални величини, подлежащи на разчитане и обработка от компютри, електронни уреди, устройства; цифровизация, дигитализиране. В много сфери принципите на работа за имплементирането на дигитализацията отдавна са на дневен ред, а това […]

От реални обекти към BIM модели. 3D сканиране и облак от точки.

От реални обекти към BIM модели. 3D сканиране и облак от точки.

Подходът, който ще разгледаме се състои в създаване на BIM модел на база 3D сканиране и работа с така наречения облак от точки (Point Cloud). Този процес може да се разглежда като дигитализиране на реални обекти, сгради, квартали и други. Но за да разберем кога това е ценно и в какви ситуации може да ни […]

Параметричен дизайн с Revit и Dynamo

Параметричен дизайн с Revit и Dynamo

Компютърните технологии отдавна са се намесили в работата на архитекти и дизайнери. В началото основно място заема CAD технологията. С течение на времето обаче, нови технологии, като BIM, започват да се налагат и развиват. Отварят се много нови възможности и се появяват нови начини на проектиране. В този пример ще ви запознаем с нашия подход […]