Team

ARCHITECTURE & DESIGN

Ivaylo Ivanov
Architect | BIM Manager

Polena Zhekova
Architect | BIM Manager

Petar Penchev
Architect | BIM Manager

Hristo Dimitrov
Architect

Denislav Ivanov
Architect

Martin Stoyanov
Intern

Margarita Achanova
Intern

Elena Barakova
Intern

STRUCTURAL ENGINEERING

Borislav Shopov
Structural Engineer

Viktor Velichkov
Structural Engineer

Tamer Ahmedov
Structural Engineer

Gergana Staykova
Structural Engineer

Ivaylo Dishliev
Intern

Hristiyan Draganov
Intern

Zdravka Kuzeva
Intern

Sara Jeleva
Intern