Защо да изберете да работите с нас

Completed Projects

Built Projects

million

Cost of Construction

continents

North America, Europe, Asia and Oceania
Practice

Фирми, които с гордост наричаме нашите партньори

Новини

ОЛ 1 СТУДИО ООД е бенефициент по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДПБФП) по процедура BG16RFOP002-2.073 „ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“ , предоставена от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.