Automatic Creation of Curtain Wall Drawings


We are using Dynamo and Revit to create Curtain Wall drawings and dimensions. This is a proof of concept. Additional drawings could be added automatically like plans, more dimensions, text notes, etc. The workflow is based on creating Assemblies.

Автоматично създаване на чертежи на окачени фасади/витрини.

Изпозлвайки Dynamo и Revit, създаваме автоматично чертежи, които съдържат и размери. Примера е идеен. Могат да се добавят автоматично допълнителни чертежи, като планове,  допълнителни размери, текстове и др.  Такива чертежи могат да се изпозлват за спецификации или други цели. Метода се основава на изпозлването на т.нар. Assemblies.

 

Arrange Views On Sheet

Do you want to arrange the views on sheet fast and easy? It is annoying to arrange a lot of interior elevations for example, right? Here is example how we do this with Dynamo.

Налагало ли ви се е да подреждате множество изгледи на чертожен лист? Подреждането на много изгледи може да е много досадно. Ето как ние решаваме този проблем с помощта на Dynamo.

Dynamo BIM for Animation

You can use Dynamo not only to optimize your workflows and create complex geometry by also to animate your model! Nice!

Marry Christmas from All 1 Studio team!

Можете да изпзолвате Dynamo BIM не само да оптимизирате своите ежедневни задачи и да създавате сложна геометрия, но и да анимирате вашите модели!

Весели празници от екипа на All 1 Studio!