Revit Batch Print and Rename Dynamo BIM Script

Here’s how we can print sheets on different paper sizes at once. The script also rename the file combining the project name, sheet name, sheet number, and current date. You need only match the name of the title block family with the name of the print setting.

Ето как можем да принтираме различни размери чертожни листове наведнъж. Скрипта преименува файла изпозлвайки името на проекта, името и номера на чертожния лист в Revit както и текущата дата. Нужно е само да се уверите, че името на фамилията за чертожния лист съвпада с името на настройката за принтиране.

Origami/Folding Surfaces Dynamo BIM Script

Some experiments inspired by Origami. Different approaches including defining the surface with triangle adaptive components or using wall by face.

Експерименти вдъхновени от оригами. Използване на различни подходи сред които изграждане на повърхнината от триъгълни адаптивни компоненти или чрез създаване на стена по повърхнина.

Revit Family Types from Excel Spreadsheet Dynamo BIM Script

 

Creating Revit Family Types from Excel Spreadsheet.  Here we use Excel data to create more family types. We read all the parameters like name, width, height, etc. and then create new family types and writes the parameters to them. When we need to create a lot of family types that is how we eliminate the errors while creating new types. Since the manufacturers often has such spreadsheets it is easy to just read the information from them automatically and write back to Revit.

Тук използваме Dynamo за да създадем допълнителни типове на съществуващи фамилии в Revit. Този метод ни позволява да елиминираме грешката при създаването на новите типове. Понякога може да ни се налага да създадем десетки типове. Самите производители често представят подобни таблици с параметри на продуктите си. Ние автоматизираме четенето на тези таблици като директно попълваме информацията в Revit.