Фигуративна спецификация на армировка на група елементи в Ревит, с помощта на Динамо

Фигуративна спецификация на армировка на група елементи в Ревит, с помощта на Динамо.