Delete Project Shared Parameters

—>>>Download Script/Свали скрипта 

After Creating Batch Delete Family Parameters for Revit Script, there were questions about Project Shared Parameters. Here is our answer. This Dynamo Script will give you a list with all the shared parameters in your project. After running the script it will delete the parameters you selected.

След темата за изтриването на параметри от Revit фамилии, възникнаха въпроси за изтриване на споделени параметри в проект. Този Dynamo скрипт ще ви даде списък с всички споделени параметрви във вашия проект и след стартирането му ще изтрие всички избрани параметри.