Automatic Creation of Curtain Wall Drawings


We are using Dynamo and Revit to create Curtain Wall drawings and dimensions. This is a proof of concept. Additional drawings could be added automatically like plans, more dimensions, text notes, etc. The workflow is based on creating Assemblies.

Автоматично създаване на чертежи на окачени фасади/витрини.

Изпозлвайки Dynamo и Revit, създаваме автоматично чертежи, които съдържат и размери. Примера е идеен. Могат да се добавят автоматично допълнителни чертежи, като планове,  допълнителни размери, текстове и др.  Такива чертежи могат да се изпозлват за спецификации или други цели. Метода се основава на изпозлването на т.нар. Assemblies.