Revit Family Types from Excel Spreadsheet Dynamo BIM Script

 

Creating Revit Family Types from Excel Spreadsheet.  Here we use Excel data to create more family types. We read all the parameters like name, width, height, etc. and then create new family types and writes the parameters to them. When we need to create a lot of family types that is how we eliminate the errors while creating new types. Since the manufacturers often has such spreadsheets it is easy to just read the information from them automatically and write back to Revit.

Тук използваме Dynamo за да създадем допълнителни типове на съществуващи фамилии в Revit. Този метод ни позволява да елиминираме грешката при създаването на новите типове. Понякога може да ни се налага да създадем десетки типове. Самите производители често представят подобни таблици с параметри на продуктите си. Ние автоматизираме четенето на тези таблици като директно попълваме информацията в Revit.