Revit custom legend using schedule data Dynamo BIM Script

Our workflow

Using Dynamo to transfer information from schedule to legend. That allows you to have the graphic information compliant with the schedule information – everything in one place. Schedule dosn’t allow you to include the actual component and dimension it but the legend allows. And that is how we combine both.

Нашият подход

Използване на Dynamo за връкза между легенда и таблица.  Това позволява създаването на спецификация за врати във формат за предаване – комбиниране на информацията от таблица и легенда с графично изобразяване и оразмеряване на съответния елемент. Таблицата не позволява да се доабви графична информация за съответния елемент и да се оразмери, за това комбинираме двете.