Revit Batch Print and Rename Dynamo BIM Script

Here’s how we can print sheets on different paper sizes at once. The script also rename the file combining the project name, sheet name, sheet number, and current date. You need only match the name of the title block family with the name of the print setting.

Ето как можем да принтираме различни размери чертожни листове наведнъж. Скрипта преименува файла изпозлвайки името на проекта, името и номера на чертожния лист в Revit както и текущата дата. Нужно е само да се уверите, че името на фамилията за чертожния лист съвпада с името на настройката за принтиране.