Renumber Elements By Curve Dynamo BIM Script

Free your time for meaningful work.

Tired of renumbering rooms after changes? You can use a simple spline to assign the sequence of the rooms and a prefix to identify the level for example.

P.S. The method could be used for different type of elements.

Освободете времето си за значима работа. Не губете време за преномериране на помещения всеки път когато има промяна. Можете да изпозлвате линия с начало и край, за да зададете последователността на номериране и префикс, ако ви е нужен, за да идентифицирате нивото.

П.С. Методът може да се използва и за друг тип елементи.