Origami/Folding Surfaces Dynamo BIM Script

Some experiments inspired by Origami. Different approaches including defining the surface with triangle adaptive components or using wall by face.

Експерименти вдъхновени от оригами. Използване на различни подходи сред които изграждане на повърхнината от триъгълни адаптивни компоненти или чрез създаване на стена по повърхнина.