Fire Path Length Analysis Dynamo BIM Script

Fire path length analysis script. We use Dynamo to calculate the worst scenario – the longest evacuation path and it checks if it is shorter than reference length. The Script uses the function of the door to define which door is exterior-the exit from the building. Draws a line and change the color green – shorther than the reference length and red if it is longer.

Анализ на евакуационния път. Скриптът изчислява най-лошия сценарий- най-дълъг евакуационен път и го сравнява с референтна стойност. Изпозлва параметъра за функция на вратата, за да дефинира, коя врата е външна -т.е. изход от сградата. Чертае линия която маркира пътя и ако е по-дълъг от референтната дължина оцветява в червено, а ако е по-къс в зелено.

Leave a Reply